Whistleblowerordning for alle selskaber i Aarsleff-koncernen

I Aarsleff-koncernen ønsker vi en åben virksomhedskultur, hvor alle kan stå frit frem og anmelde mistanker om uregelmæssigheder eller ulovligheder vedrørende koncernens medarbejdere, ledelse eller leverandører. Vi finder vi det meget vigtigt, at sådanne forhold kommer frem i lyset og har derfor etableret en whistleblowerordning. Læs mere om, hvilke forhold som kan anmeldes og anmeldelsesproceduren i vores whistleblowerpolitik, på Aarsleff´s hjemmeside.

 

Foretag en anmeldelse til whistleblowerordningen