Social ansvarlighed

Hansson & Knudsen A/S har fokus på social ansvarlighed. Vores filosofi bygger på lysten og evnen til at yde en ekstra indsats på området, og vi stiller store krav til os selv, underentreprenører og leverandører. 

Miljø og samfund

Foruden de forhold, der er beskrevet i firmaets kvalitets- og miljøstyringshåndbog, arbejder vi særligt med nedenstående tiltag på miljøområdet:

Begrænsning af ressourceforbruget ved øget genanvendelse af materialer og minimering af spild.

Grundig orientering til samtlige medarbejdere om firmaets hensigter på miljøområdet, samt betydning for den enkelte medarbejder, hver gang der sker ændringer.

Fokus på energi- og råstofforbrug, genbrug og affaldssortering.

Klare procedurer i henhold til minimering af gener for borgere, trafik og virksomheder ved byggeprojekter. Deriblandt anvendelse af særligt støjsvagt og miljøvenligt værktøj.

Medlemskab i WE BUILD DENMARK hvortil Hansson & Knudsen A/S forpligter sig til at udarbejde en miljøredegørelse hvert andet år.

Børnelejren på Langeland

Hansson & Knudsen A/S har i flere år støttet foreningen Børnelejren på Langeland, der har til formål at afholde lejre for børn, som er ringere stillet end andre børn – det være sig socialt, økonomisk, fysisk eller psykisk. Hansson & Knudsen A/S vil gerne opfordre andre til også at støtte dette livsbekræftende projekt, således endnu flere udsatte børn kan få en god oplevelse. 

Medarbejdere

Vore medarbejdere er selve motoren, der holder hjulene i gang hos Hansson & Knudsen A/S. Vi ønsker at skabe en enestående arbejdsplads med plads til alle, og hvor den enkelte medarbejder føler motivation og ansvar hver eneste dag. Vi mener selv, at vi har branchens bedste medarbejdere. 

Af konkrete tiltag kan nævnes:​

Effektiv kommunikation og stærkt sammenhold på tværs af alle afdelinger og niveauer i organisationen.

Klar og effektiv sikkerhedspolitik, der er kendt af samtlige medarbejdere og som opdateres løbende.

Fokus på opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere.

Uddannelse og branchetiltag

Som et af Fyns største og førende bygge- og anlægsfirmaer sætter Hansson & Knudsen A/S en stor ære i at uddanne folk til branchen. Derudover råder vi over de rette redskaber og ressourcer til at hjælpe folk ind i en af landets vigtigste brancher. 

Vi har iværksat følgende tiltag på området:

Opfyldelse af målsætning om altid at have 10% af medarbejderstaben ansat under lærlinge/elevuddannelse.​

Konstant tilknytning af praktikanter og lærlinge i alle fagområder.​

Mentorordning for lærlinge og praktikanter, således de fastholdes og udvikles i uddannelsesforløbet.​

Aktiv involvering i branchens udvikling via ledende medarbejderes involvering i lokale uddannelsesudvalg.