Bassin Pasopvej

Udført for Vand og Affald, Svendborg. Etablering af underjordisk bassin til opmagasinering af regnvand, som afstrømmer fra et opland på ca. 100 ha. Projektet udføres for dels at nedlægge det nuværende jordbassin og dels for at imødegå de øgede regnvands-mængder, grundet de fremtidige klimaændringer.

Entreprise: Total

Areal: 7.000 m²

Udført: 2012

Bygherre: Vand og Affald, Svendborg

 

Ejby Mølle Renseanlæg

Etablering af nyt slamafvandings-anlæg med henblik på at centralisere og reducere den mængde slam, som skal slutdisponeres. Med dette anlæg reduceres den bortkørte slammængde med op til 25%.

Anlægget indeholder en stor slamafvandingsbygning fordelt på to etager. I forbindelse med bygningen er udført vej- og terrænarbejder for adgang og tilkørsel.

Entreprise: Hoved

Areal: 1.400 m²

Udført: 2011

Bygherre: VandCenter Syd A/S

 

Korup Kultur- & Idrætscenter

Byggeriet omfatter en ny multihal mellem den eksisterende hal og skolen, nye omklædnings- og fitnessfaciliteter, en café og et bibliotek. Der er desuden etableret en ny forplads samt forbedret parkeringsforhold.

Entreprise: Fag

Areal: 2.100 m²

Udført: 2013

Bygherre: Odense Kommune

 

OUH Akutmodtagelse

Opførelse og indretning af midlertidig fælles akutmodtagelse på Odense Universitetshospital.

Entreprise: Fag

Areal: 8.400 m²

Udført: 2011

Bygherre: Region Syddanmark

 

P-kælder – Thomas B. Thriges Gade

I de kommende år gennemgår Odense bymidte en markant forvandling, når projektet ‘Fra Gade til By’ skal omdanne Thomas B. Thriges Gade i Odense centrum fra trafikeret vej til et levende og mangfoldigt byområde.

Som en del af processen har Hansson & Knudsen A/S udført råhus- og elemententreprisen på etableringen af den nye, nordlige P-kælder i hjertet af Odense. Byggeriet omfatter blandt andet støbning af 14.000 m3 beton.

Entreprise: Råhus og element   

Areal: 10.000 m²

Udført: 2015 – 2016

Bygherre: Odense Kommune & Realdania

 

Svendborg Sygehus

Udførelse af om- og nybygning til midlertidig akutmodtagelse på Svendborg Sygehus.

Entreprise: Stor

Areal: 2.946 m² tilbygning, 1.096 m² ombygning

Udført: 2012

Bygherre: Region Syddanmark

 

Syddansk Universitet – Idræt

Opførelse og indretning af ny bygning til forskning og undervisning i idræt og sundhed for Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, Odense.

Entreprise: Bygningsentreprise

Areal: 3.800 m²

Udført: 2013

Bygherre: Bygningsstyrelsen

 

Syddansk Universitet – Statskundskab

Bygningen rummer Institut for Statskundskab, Fakultetssekretariat og SFEO, og er struktureret omkring et centralt ankomst- og kommunikationsområde, hvor en række fælles funktioner for hele huset er lokaliseret.

Entreprise: Fag

Areal: 4.430 m²

Udført: 2012

Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen

 

Trafiktårn Vest Fredericia

I forbindelse med Banedanmarks nye signalanlæg til styring af landets samlede banenetværk, har Hansson & Knudsen A/S opført et topmoderne trafiktårn i Fredericia. 

Med sine 26 meter, 5 etager og et areal på 4.500 kvadratmeter, er Trafiktårn Vest yderst synlig og markant ved området omkring Fredericia Banegård. 

Den cylindriske og søjlefri form er særlig velegnet til at huse bygningens 600 kvadratmeter store kontrolrum, eftersom det giver medarbejderne det bedst tænkelige udsyn.

Ved facaden er opført en muret klimaskærm med mønstermurværk, som løber i vandrette bånd. Ligeledes er anvendt fletmurværk foran samtlige vinduer i facaden, som sammen med indvendige altaner forsyner Trafiktårn Vest med et varieret og originalt udseende.

Entreprise: Hoved

Areal: 4.500 m²

Udført: 2015

Bygherre: Banedanmark