Højstruphave, Odense

Projektet omfatter renoveringsarbejderne klimaskærm, totaludskiftning af installationer og modernisering af boliger. I forbindelse med moderniseringen indrettes der tilgængelighed i 72 lejligheder med tilhørende elevatorlifte samt sammenlægning af 86 lejligheder sådan af afdelingen fremstår med 207 lejligheder efter renoveringen. 27 af disse lejligheder udføres som let renoverede, hvor installationer udskiftes, men øvrige arbejder kun udføres i nødvendigt omfang for at fastholde huslejen på et lavere niveau. Der etableres præfabrikerede altaner ved alle lejligheder, bortset fra enkelte lejemål i stueplan, som får adgang ud på terrasser i terræn. Der etableres balanceret ventilationsanlæg udført som decentrale anlæg i alle 207 renoverede lejligheder

  • Entreprise: Hovedentreprise
  • Byggetype: Bolig renovering
  • Beliggenhed: Frodesvej, Bjørnsvej, Skjoldsvej og Uffesvej, 5200 Odense V
  • Udførelsesperiode: Apr. 2018 – Dec. 2020
  • Tilbudssum: 175 mio.
  • Bruttoetageareal: 17.850 m2
  • Bygherre: Civica
  • Kontaktperson: Britt Kielstrup Hansen – 21 89 77 61 – bkh@civica.dk
  • Arkitekt: Creo Arkitekter A/S
  • Ingeniør: Niras A/S

Nyheder

I Fyrreparken åbnes byggepladsen hver morgen af 27-årige Mohamed Farah. Han tjekker, at hegnene er på plads, så der ikke kommer børn eller andre nysgerrige sjæle ind på den til tider hektiske arbejdsplads. Han fungerer også som en slags altmuligmand, der tjekker alt fra byggeaffaldssorteringen til førstehjælpskasserne og dunkene med

Læs mere »

20. oktober blev der afholdt rejsegilde på Naturama i Svendborg med dertil hørende Corona restriktioner. ​Alternative lykønskninger blev taget i brug da der ikke måtte råbes 3 gange hurra. Naturvejlederen holdt et ganske sjovt oplæg hvor han fortalte om nogle meget påfaldende sammenligner mellem dyr og håndværkere. Tillykke til Naturama

Læs mere »