Fyns Almennyttige Boligselskab afd. 15, Fyrreparken

Fyrreparken består af 504 almene boliger fordelt på 8 boligblokke i 4 etager. Helhedsplanen for Fyrreparken rummer en række generelle boligforbedringer, samt etablering af 174 tilgængeligheds boliger.

Forbedringerne omhandler blandt andet modernisering af badeværelser og køkkener, samt at skabe en større åbenhed i boligen. Herudover får bebyggelsen et nyt løft med nye facader, som skal sikre et nyt udtryk for bebyggelsen. Som en del af at skabe åbenhed for bebyggelsen og åbne parken op mod omgivelserne nedbrydes 18 lejligheder i blokken ud mod Åsumvej og der etableres to store portåbninger igennem blokken.

Ud over forbedringer i de enkelte lejligheder omfatter helhedsplanen også en forbedring og opgradering af udearealerne, hvor der også har været et stort fokus på at skabe øget tryghed i området. Projektet omfatter også etablering af et nyt fælleshus med festsal, fælles vaskeri, opholdsareal og nye faciliteter til ejendomsmestrene.

Fakta

 • Entreprise: Hovedentreprise med samprojektering.
 • Egenproduktion: Jord/Kloak/Anlæg/Beton/Murer/Tømrer
 • Byggetype: Renovering af boliger
 • Beliggenhed: Fyrreparken, Odense
 • Udførelsesperiode: April 2020 – Juli 2023
 • Tilbudssum: 330 mio.
 • Bruttoetageareal: 42.000 m2
 • Bygherre: Fyns Almennyttige Boligselskab
 • Kontaktperson: Peter Rothman Boas – 63 12 56 59 – pebo@fabbo.dk
 • Arkitekt: ERIK Arkitekter A/S
 • Ingeniør: Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S

Nyheder

I Fyrreparken åbnes byggepladsen hver morgen af 27-årige Mohamed Farah. Han tjekker, at hegnene er på plads, så der ikke kommer børn eller andre nysgerrige sjæle ind på den til tider hektiske arbejdsplads. Han fungerer også som en slags altmuligmand, der tjekker alt fra byggeaffaldssorteringen til førstehjælpskasserne og dunkene med

Læs mere »

20. oktober blev der afholdt rejsegilde på Naturama i Svendborg med dertil hørende Corona restriktioner. ​Alternative lykønskninger blev taget i brug da der ikke måtte råbes 3 gange hurra. Naturvejlederen holdt et ganske sjovt oplæg hvor han fortalte om nogle meget påfaldende sammenligner mellem dyr og håndværkere. Tillykke til Naturama

Læs mere »