Første spadestik til nyt børnehus i Morud

Formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund tog i fredags første spadestik til genopførelsen af Børnehuset Adamsminde i Morud. Masser af glade børnehavebørn deltog i arrangementet

 

Nyt børnehus – samme lokation

Adamsminde Børnehus er for gammelt til renovering. Det bliver derfor nu revet ned, så der kan bygges et nyt børnehus på samme adresse.

De børn som p.t. er indskrevet på Adamsminde genhuses på Veflinge skole. Skolen har fået sat lokaler og faciliteter i stand til formålet, som de også kan drage nytte af efterfølgende.

Det nye børnehus vil omfatte både vuggestueafdeling og børnehaveafdeling samt fællesarealer. Børnehusets pædagoger og øvrige personalegrupper har været inddraget i idéfasen, og deres ønsker til indretning er i vid udstrækning tilgodeset.

Det nye Børnehus Adamsminde forventes færdigt i starten af 2023

  • Totalentreprise

  • Kontraktsum. 17.000.000,-

  • Start : 02.05.2022

  • Slut. : 08.04.2023